فهرست کارگاهها
عنوان دوره سطح دوره مسئول برنامه مکان ظرفیت تاریخ شروع برگزاری تاریخ پایان برگزاری هزینه(ریال) ثبت نام
کلاس درس وارونه (Filpped Classroom)0دکتر فریبا حقانیکلبه یادگیری141397/11/011397/11/01200000برای ثبت نام وارد شوید
بازاریابی استنادی: راهکارهای افزایش استناد به تولیدات علمی0دکتر رسول نوریمرکز کامپیوتر skill lab171397/11/031397/11/03300000برای ثبت نام وارد شوید
تحلیل عاملی اکتشافی0دکتر علیرضا یوسفی, دکتر فریبا جوکارتالار هشت گوش دانشکده پزشکی191397/11/101397/11/10300000برای ثبت نام وارد شوید
گراند راند0دکتر اطهر امیدبیمارستان الزهرا-تالار مطهری301397/11/151397/11/15200000برای ثبت نام وارد شوید
آزمون های استدلال بالینی (Minicex,Dops)0دکتر اطهر امیدکلبه یادگیری191397/12/061397/12/06200000برای ثبت نام وارد شوید